Salongespräche Türkei: Hukuksal boşlukta bir ülke? Hukuk ve yasa uygulamaları